Mennesker og musikk hører sammen. Musikkens opphav kan spores tilbake til de tidlige menneskene, som brukte rytme, sang og dans under ulike ritualer. Musikk har alltid blitt brukt når noe skal feires, og den er derfor viktig når mennesker knytter sosiale bånd. Slik er det også i dag. Musikk brukes ved viktige begivenheter, og den kan samle folk i glede eller i sorg. Den kan øke samholdet mellom folk i vanskelige tider. Musikk kan også lege sorg og lindre smerte.MusikkMusikk blir viktig for mennesker allerede i ung alder. Barn hører foreldrenes godnattsanger, og det spilles mye musikk i barneprogrammer og barnefilmer. Barn lærer også barnesanger i barnehagen og på skolen. Noen sanger er sangleker, der musikk og lek kombineres.Musikk er kanskje spesielt viktig for unge mennesker. De samles gjerne for å lytte på musikk, eller de møtes på fester, konserter og festivaler. Gjennom livet samler folk opp minner som er knyttet til sanger. Det kan være en sang som minner om den første kjærligheten, eller minner om en skoletur i ungdomsårene. Disse sangene får ofte en spesiell betydning som man bærer med seg resten av livet.Musikk er også viktig i filmer og TV-serier. Der bidrar den til å skape den rette stemningen. Noen ganger kan man forstå stemningen i en utenlandsk film uten å forstå et ord av det som blir sagt. Man forstår den likevel, gjennom musikken som brukes. Musikken viser også om en film er en komedie eller en skrekkfilm, ettersom hver sjanger bruker ulik musikk. Filmopplevelsen ville ikke vært den samme uten musikken.Et annet område som ikke ville vært det samme uten musikk, er spillverdenen. Dagens spill må ha musikk som passer til spillet. Musikken påvirker veldig mye hva spillerne mener om spillet. Uten rett musikk, blir ikke spillopplevelsen like god, og mange velger da i stedet å spille et annet spill. Derfor er det viktig for spillutviklerne å finne rett musikk. Spillet Football Star er et eksempel på et spill der musikken er helt perfekt. Den gir spilleren en følelse av å være på et fotballstadion i Brasil under VM.Selv om verden utvikler seg stadig raskere, kommer menneskene alltid til å sette pris på god musikk. Musikk er kanskje viktigere enn noen gang i dagens samfunn, for musikk omgir oss hele tiden, enten det er reklamemusikk på TV og radio, spillmusikk, filmmusikk eller popmusikk. Musikken er overalt, og bidrar til å skape stemning og muntre opp livene til mennesker over hele verden.